Tehdään menneisyydestä näkyvä.

Oululainen AnnaN historia ja viestintä tarjoaa historiantutkimusta ammattitaidolla sekä elävästi ja kiinnostavasti kirjoitettuna. Saatavilla on osaavaa mediapalvelua sekä julkaisujen toimitustyötä tekstien muokkauksesta taittoon ja suunnitteluavusta painovalmiiksi työksi. Viestinnän, tiedeviestinnän ja journalismin osaamisen lisäksi tilattavissa on myös sisällöntuotantoa: blogitekstejä, Facebook-sivujen hallinnointia tai vaikkapa yrityksesi vaiheiden kokoamista nettiin juhlavuoden sivustoksi tai PowerPoint-esitykseksi. AnnaN historia ja viestintä tarjoaa myös koulutusta ja opintopiirejä esimerkiksi kylä- tai yhdistyshistorioiden tekijöille.

Toimintaperiaate

AnnaN historia ja viestintä on oululaisen Anna Niemisen perustama yritys, jonka arvoja ovat luotettavuus, kuunteleminen, täsmällisyys ja huolellisuus. Työ tehdään niin kuin sovitaan. Asiakkaan toiveet huomioidaan ja aikataulut pitävät. Jos omat taidot eivät riitä, AnnaN historia ja viestintä kääntyy muiden ammattilaisten (kuten graafikon tai valokuvaajan) puoleen ja ohjeistaa heidät asiakkaan toivomalla tavalla. Asiakkaana saat kuitenkin aina kokonaisvaltaisen palvelun saman katon alta, jossa kaikki hoidetaan alusta loppuun asti huolellisesti. Tärkeä tavoite on sekin, että asiakkaalle jää hyvä mieli yhteistyöstä.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi