ANNAN TYÖT JA TAIDOT, MYÖS TIEDEVIESTINTÄ

Minulla on pitkä kokemus itsenäisen yritystoiminnan ja työsuhteisten töiden yhdistämisestä, historiantutkimuksesta ja tiedeviestinnästä. Luon töilleni selkeät raamit ja saavutan aina tavoitteeni. Kokemus näkyy varmuutena ja uskalluksena ideoida luovasti.

Saavutukset

 

Minulla on ollut oma yritys aktiivisessa toiminnassa vuodesta 2006 lähtien. Se on antanut mahdollisuuden kantaa vastuuta, uudistua ja ideoida. Olen kirjoittanut ja/tai toimittanut toistakymmentä tietokirjaa ja vastannut näistä projekteista aina suunnittelusta kirjapainoon asti. Olen kirjoittanut moniin eri lehtiin ja hallitsen kirjoittavan journalismin eri muodot.

Olen opiskellut tiedeviestintää ensimmäisten joukossa Suomessa ja seurannut alan kehitystä siitä lähtien. Olen myös koulutussuunnittelijana valmistellut Oulun yliopistossa nykyään toteutettavan tiedeviestinnän maisteriohjelman ja opettanut siinä vuodesta 2007 alkaen. Tiedeviestintä on opettanut minut monitieteiseksi. Minulla on laaja verkosto monenlaisia kontakteja ja solmin uusia yhteyksiä helposti.

Koulutus

Rastor-instituutti, 26.3.2019–8.9.2020

 • Viestijän tutkinto, johon kuuluivat kurssit: Sosiaalinen media markkinoinnissa, Tiedottava kirjoittaminen, Viestinnän suunnittelu, Yritysviestinnän iso kuva, Someen kirjoittaminen, Sisäinen some, Visuaalinen viestintä, Vuorovaikutustaidot.

Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy, 30.–31.1.2019

 • Digimarkkinoinnin valmennusfestivaali: strategia, Facebook, LinkedIn, Instagram, asiakaspalvelu, hakukoneoptimointi, Google Ads, video, Youtube, mobiilivideot, markkinoinnin automaatio, sisältö, analytiikka, saavutettavuus.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 8.–9.4.2017

 • Opi tekemään e-kirja: ePub-kirjan mahdollisuuksien ja rajoitteiden ymmärtäminen, ePub-kirjan tekeminen ja sen sisäisen rakenteen ymmärtäminen, mahdollisten virheilmoitusten tulkitseminen ja ePub-kirjan korjaaminen niiden perusteella, tekstin valmistelu ePub-kirjaa varten ja e-kirjojen tuottaminen.

Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitos / aikuiskoulutuskeskus, 1.–10.6.2004

 • Digitaalinen julkaisun valmistus: digikuvaus, kuvankäsittely, skannaus, lehden ja kirjan taitto, pdf-tiedostot, muut painoon valmistavat työt.

Oulun yliopisto, 12.9.2001–20.5.2003

 • Tiedeviestinnän maisteriohjelma, johon kuuluivat kokonaisuudet: tiedeviestintä 20 opintoviikkoa, historian popularisointi 15 opintoviikkoa, harjoittelu 10 opintoviikkoa ja lopputyö 15 opintoviikkoa.

Oulun yliopisto, filosofian maisteri, 1.9.1995–13.9.2001

 • Pääaine: Suomen ja Skandinavian historia
 • Sivuaineet: yleinen historia, taidehistoria, valtio-oppi, sosiologia, naistutkimus, ympäristönsuojelu

Karkkilan lukio, ylioppilas v. 1995

JULKAISTUT HISTORIATEOKSET, JOISSA ANNA NIEMINEN ON VASTANNUT KIRJOITUS- JA TUTKIMUSTYÖSTÄ JA/TAI TOIMITUSTYÖSTÄ

 • Taina Pitkänen-Kolin toimintaa ja ajatuksia. Oulu 2024. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus yhdessä Taina Pitkänen-Kolin kanssa).
 • Elämänturvaa 160 vuotta. LähiTapiola Pohjoisen ja sen edeltäjien tarina. Lahti 2023. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).
 • Kotivalkeilla. Kittilän asutushistoriaa 1600-luvulta 1970-luvulle. Joensuu 2022. (Toimitus, kuvatoimitus yhdessä Marjo Vaaralan kanssa).
 • Luonnostaan eläväinen. Kittilän historia. Joensuu 2022. (Kahden artikkelin tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus yhdessä Marjo Vaaralan kanssa).
 • Savon porstuassa, Pohjanmaan peräkamarissa. Pyhäjärven kunnan historia 1860-luvulta 2010-luvulle. Oulu 2020. (Toimitus yhdessä kirjan kirjoittajan Karoliina Rantalan kanssa).
 • Pohjoisen elinkeinoelämän asialla. Oulun kauppakamari vuosina 1918–2018. Oulu 2018. (Tutkimus- ja kirjoitustyö yhdessä FT Matti Salon kanssa, toimitus, kuvatoimitus).
 • Kalkkimaa. Sata vuotta kaivostoimintaa Torniossa. Kokkola 2017. (Toimitus yhdessä kirjan kirjoittajan Karoliina Kemppaisen kanssa).
 • Kokkolan kaupungin historia V osa 1945–1976. Kokkolan kaupunki 2016. (Kokkolan kulttuurihistoriaa käsittelevän artikkelin tutkimus- ja kirjoitustyö).
 • Helvin tarina. Kempele 2015. (Haastattelu- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).
 • Olkaamme veljiä vieraalla maaperällä. Oulun Karjalaseura vuosina 1940–2015. Kokkola 2015. (Toimitus yhdessä kirjan kirjoittajan Karoliina Kemppaisen kanssa).
 • Piirin lapset kertovat. Elämä Törnävän sairaalan yhteisössä 1930–1970-luvuilla. Saarijärvi 2015. (Toimitus).
 • Kesäyliopisto, ensimmäinen yliopistoni. Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto vuosina 1965–2015. Saarijärvi 2015. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus ja kuvatoimitus).
 • Yhdessä ylöspäin. Reisjärven Osuuspankki vuosina 1915–2015. Kokkola 2015. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus ja kuvatoimitus).
 • Kauppaklubi sata vuotta Oulussa. Oulunsalo 2012. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).
 • Ravintoa tiedonnälkäisille: Uniresta Oy ja sen edeltäjät vuosina 1962–2012. Turku 2012. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).
 • Abrobaturi, apporobatus, approbatur: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 60 vuotta. Porvoo 2011. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).
 • Oululaisen opiskelija-asumisen ykköset. Oulu 2011. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus, kuvatoimitus).
 • Uunosta Välkyksi: Oulun yliopiston ylioppilaskunta vuosina 1959–2009. Porvoo 2010. (Tutkimus- ja kirjoitustyö yhdessä kahden muun kirjoittajan kanssa, toimitus).
 • Valoa yössä! Taksi 100 vuotta. Mobilia säätiö. Kerava 2006. (Kolmen artikkelin tutkimus- ja kirjoitustyö).
 • Vuosisadan matka: oululaisen taksiautoilun historia 1906–2006. Oulu 2006. (Kahden pro gradu -tutkielman editointi kirjaksi, kuvatoimitus, taitto).
 • Jokivarren savuista kasvukunnaksi: Kiiminki 150 vuotta. Porvoo 2008. (Kahden artikkelin tutkimus- ja kirjoitustyö, koko kirjan toimitus ja taitto).
 • Sata vuotta pohjoisen maaseudun hyväksi: Lapin Maatalousseura 1906–2006. Jyväskylä 2005. (Tutkimus- ja kirjoitustyö, toimitus).
 • Ylioppilaskunnasta Pedon vuosiin: Oulun yliopiston Pedagogian ylioppilaat ry. 1953–2003. (Tutkimus- ja kirjoitustyö).
 • Neljä vuosikymmentä valistusta ja valvontaa: Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry. 1962–2002. (Tutkimus- ja kirjoitustyö).

Tuntiopetustöitä

 • Oulun yliopistossa tuntiopettajana opetuksen suunnittelua ja tiedejournalismin kursseilla opettamista vuosina 2006–2016 ja 2018– sekä tiedekasvatuskurssin toteuttamista joka toinen vuosi vuodesta 2008 alkaen.
 • Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa tuntiopettajana viestinnän opintojen suunnittelua ja opetusta verkkoympäristössä vuodesta 2016 alkaen.
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa seniorien historia-aiheisten opintopiirien suunnittelua ja ohjaamista vuosina 2013–2015 ja 2017.
 • Lapin yliopiston ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteisessä DAVVI-hankkeessa tiedejournalismikoulutuksen suunnittelua ja opetusta etäopetuksena vuonna 2012.
 • Kiiminkijoen opistossa historia-aiheisen opintopiirin suunnittelua ja ohjaamista vuonna 2009.
 • Sinni voimavarakeskus Oy:n ja Oulun seudun NYTKIS:n (Naisjärjestöt yhteistyössä) kouluttajana opetuksen suunnittelua ja strateginen kirjoittaminen -koulutuksen toteuttamista 2008.

Muita töitä

 • Kahden historiateemaisen PowerPoint-sarjan suunnittelu ja toteutus
  LähiTapiola Pohjoisen 160-vuotisjuhlavuoteen liittyen.
 • Markkinointi-, sisällöntuotanto- ja viestintätöitä Kustannusosakeyhtiö Kumioravalle vuosina 2016 ja 2018–2019. Muun muassa Facebook-yrityssivun hallinnointi, tiedotteiden kirjoittaminen ja julkaisukäsikirjoitusten oikoluku.
 • Historia-aiheisten sisältöjen suunnittelua ja toteuttamista Oulun kauppakamarille 100-vuotisjuhlavuoteen liittyen vuonna 2018, muun muassa lehtijuttuina, PowerPoint-slideina ja netin juhlasivuston aineistoina.
 • Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa HUMAUS-hankkeessa suunnittelijana opiskelijoiden tavoittamista sekä opintoneuvontaan liittyvien tietojen ja ohjeiden jakamista vuosina 2014 ja 2015.
 • Oulun Kauppaklubin historia-aiheeseen multimediaan tietojen ja materiaalien keräämistä vuonna 2012.
 • Kaleva Kustannus Oy:n toimittajana juttujen ideoimista ja kirjoittamista, haastattelujen tekemistä, ennakoivaa taittoa ja muita uutistoimittajan töitä vuonna 2010.
 • Oulun yliopistossa koulutussuunnittelijana tiedeviestinnän maisteriohjelman suunnittelua, valmistelua, tiedotusta, suhteiden luomista ja ylläpitoa yhteistyökumppaneihin vuonna 2006.
 • Maailmankauppojen liitto ry:n tiedotusoppaan suunnittelijana ja kirjoittajana vuonna 2002.
 • Ulkoasiainministeriön tapahtumissa luennoitsijana Kulttuurien museolla ja Kaapelitehtaalla vuonna 2002.
 • Freelance-toimittajana tiedon keräämistä, haastattelujen tekemistä, juttujen kirjoittamista ja kuvituksen ideointia vuodesta 2001 alkaen. Juttuja julkaistu mm. seuraavissa lehdissä: Tiede, Kaleva, Historia, Eläkeläinen, Lemmikki, Lapsen Maailma, Retki, Maaseudun Tulevaisuus.
Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi