Kuka Anna?

Pitkän kokemuksen myötä olen tavannut ja palvellut monenlaisia asiakkaita ja tarjonnut ratkaisuja mitä haastavimpiin tarpeisiin. Vahvuuksiani ovat historiatieteiden ja erityisesti 1900-luvun suomalaisen yhteiskunnan tuntemus, tiedeviestinnän ja historiaviestinnän taidot, halu kuunnella työni tilaajan toiveita ja kyky tehdä töitä sekä hyvin itsenäisesti että vuorovaikutuksessa monien eri tekijöiden kanssa. Sanoitan menneisyyttä niin, että nykypäivän ihminen voi ymmärtää sen. Haluan lisätä historia-aiheisten kirjojen arvostusta.

Kirjan sivuilta välittyvä tunnelma on tärkeä. Ajattelen historiateoksia myös visuaalisesti ja haluan kunkin kirjan olevan tilaajansa näköinen niin sisällöltään kuin ulkoasultaan. Olen järjestelmällisesti luova, hyvä organisoimaan ja haluan pysyä kirjan uudistumisessa mukana tulevaisuudessakin.

Historiatyöni alkaa kuuntelemisella ja keskustelemisella. Haluan kuulla, mitä työni tilaaja tarvitsee ja mistä lähdemme liikkeelle. Kerron eri vaihtoehdoista ja teen ehdotuksia. Usein alussa vasta hahmotellaan ja luodaan suuntaviivoja. Tästä syystä tarjouksen kysyjän ei tarvitse tietää tarkasti kaikkia yksityiskohtia.

Kirjaan ylös sovitut asiat, jotta niihin voi palata tarvittaessa myöhemmin. Kerron pitkin matkaa työn etenemisestä yhdessä sovitulla tavalla. Voin myös allekirjoittaa vaitiolositoumuksen, mutta muutenkin käsittelen ihmisten ja organisaatioiden yksityisiä asioita hienotunteisesti ja yksityisyydensuojaa kunnioittaen. Mahdollisuuksien mukaan huomioin saamani palautteen ja teen lisäyksiä ja korjauksia sen mukaan. Onnistuneet historiateokset syntyvät vuorovaikutuksessa.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi