Perheyrityksille

Menneisyys on yhteiskunnan ja sen jäsenten syvempi perusta. Oikeita kysymyksiä tehden siitä voi nähdä enemmän. Perheyrityksille on usein tärkeää pitää yllä perinteitä, mutta suunnata samalla määrätietoisesti tulevaan. Yrityksen tarina kulkee mukana arjessa, ja usein sitä nostetaan mielellään esiin. Perheyritykset tunnetaan yleensä hyvin paikallisesti, ne ovat osa alueensa historiaa ja niihin voi liittyä paljon muistojakin.

Onnistunut perheyrityksen historia yhdistää laajempia kehityskaaria, tarinallisuutta ja ihmisten ääntä. Se on elävästi kirjoitettu, visuaalisesti mielenkiintoinen ja tavoittaa kunkin kauden ajanhenkeä välittäen tietoa ja aikalaistensa tunnelmia. Hyvin tehty ja tilaajansa näköinen historia herättää perheyrityksen tarinan henkiin ja parhaassa tapauksessa tuo punaisen langan toimintaan. AnnaN historia ja viestintä kuuntelee tilaajan toiveet työn laajuudesta, tavoitettavista kohderyhmistä ja keskeisimmästä sisällöstä, tekee selkeän ehdotuksen ja sitoutuu aikatauluihin. Työn toteuttamisesta tehdään sopimus ja tarvittaessa voidaan tehdä myös vaitiolosopimus.

Hyvin koottu historia voi tuoda vahvuutta, näkyvyyttä ja menestystä yritykselle. Historian pohjalta voidaan toteuttaa myös sisällöntuotantoa eri kanaviin, visuaalinen diasarja tai video.

Lue lisää blogista Historiakirjan tekeminen on vuorovaikutusta.

Kuva: Asunto-osakeyhtiö Uusikatu 8:n rakennustyömaa Uudenkadun ja Linnakadun kulmassa
Oulussa heinäkuussa 1947. Museovirasto. JOKA Journalistinen kuva-arkisto. Kaleva.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi