Yksityishenkilöille

Yksityishenkilöillä on monenlaisia historiatarpeita. Voidaan tarvita oman elämäntarinan kirjoittajaa, jo kirjoitettujen tekstien kokoajaa ja valmiiksi kirjaksi tekijää, menneisyyteen liittyvien tietojen selvittäjää, arkistoitavien aineistojen järjestäjää tai henkilöä, joka on tottunut työskentelemään vanhojen kuvien kanssa. Usein ammattimaista tekijää etsivät yksityishenkilöt, jotka kaipaavat ulkopuolisen näkemystä ja joilla ei ehkä ole mahdollisuutta tehdä kaikkea itse.

Historiatieteellisen tiedon rinnalla ihmisten kokemustieto menneisyydestä on tärkeää ja mielenkiintoista. Luottamuksen ja hyvän vuorovaikutuksen myötä saa moniulotteisempaa tietoa asioista ja tapahtumista. AnnaN historia ja viestintä tekee myös yksityishenkilöiden kanssa kirjallisen sopimuksen, kertoo työvaiheista, esittelee vaihtoehtoja ja kuuntelee toiveita. Asioiden pohtimiseen ja päätösten tekemiseen voidaan varata aikaa. Aineistoja, kuten menneiden vuosikymmenien muistikirjoja tai valokuva-albumeita, käsitellään varoen ja yksityisyyttä kunnioittaen. Työn tilaajalla ei tarvitse olla ennakkotietoa työvaiheista tai mitään erityistä osaamista.

Kuva: Joukko poikia onkimassa Oulujoen ylittävän Pokkisenväylän sillan
vieressä 27.5.1941. Museovirasto. JOKA Journalistinen kuva-arkisto.
Kaleva.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi