Yrityksille, järjestöille ja muille organisaatioille

Organisaatiot innostuvat historiansa kokoamisesta usein juhlavuoden lähestyessä. Toisinaan havahdutaan pohtimaan, että oman historian kirjoittaminen on vielä tekemättä, vaikka muista vastaavista organisaatioista on koottua tietoa saatavilla. Joskus muutos- ja murroskohdissa katse kääntyy tulevan lisäksi myös menneeseen. Historiateos voi lisätä yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta aiempien ja nykyisten toimijoiden kesken, korostaa kotipaikkakuntaa tai laajempaakin aluetta, ylläpitää kulttuuria ja kertoa eteenpäin katsomisesta sekä pitkäjänteisyydestä.

AnnaN historialla ja viestinnällä on pitkä ja monipuolinen kokemus ja taito hallita laajojakin kokonaisuuksia aikataulussa pysyen. Tutkimus- ja kirjoitustyön lisäksi muihinkin työvaiheisiin löytyy osaavat tekijät. Kirjan tilaaja on itsekin merkittävällä työpanoksella mukana tehdessään päätökset useista keskeisistä asioista. Alussa keskustellaan siitä, kuinka paljon tilaaja haluaa osallistua eri vaiheissa, tehdään kirjallinen sopimus, kartoitetaan toiveita ja hahmotellaan työvaiheet. AnnaN historia ja viestintä toimii asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutusta korostaen.

Mitä hyötyä historian kirjoittamisesta on organisaatiolle? Tutustu blogiin.

Kuva: Oulu 1907. Museovirasto. Historian kuvakokoelma. M. L. Carstensin kokoelma.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi